ចាក់ដោតអារម្មណ៍ - អុីវ៉ា [ OFFICIAL LYRIC VIDEO ]

បងប្រាប់គេថាគ្មានសង្សារ ចុះនារីម្នាក់នេះជាអ្នកណា? ចាក់ដោតណាស់ទង្វើបង នៅមុខអូនបងមិននិយាយរក​ ចាក់ដោតអារម្មណ៍ចាក់ដោតដល់បេះដូង អូនមិនយល់មិនយល់ទង្វើរបស់បង។
►​ចូលទស្សនាវីដេអូ​​ Youtube :
បទ : ចាក់ដោតអារម្មណ៍ ( Lyric Video )
ដឹកនាំសម្តែង​ ៖​​​ គីម ផល្លីន
ថតដោយ : គីម ផល្លីន
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ហ៊ាង ម៉េងហួរ
បទភ្លេង: ផេន បូទី
កាត់ត ៖​ គីម ផល្លីន
ច្រៀងដោយ ៖ អីុវ៉ា
Callcard : 728881https://
Metfone : 5570381
Smart : 340309
FULL MV SOON SOON.............

YouTube Images

All images from the biggest to the smallest
Click the right mouse button and select "Save Image As ..." to download the original image to your computer.

Image URLs:

Direct link to image with resolution: 1280x720

Direct link to image with resolution: 640x480

Direct link to image with resolution: 480x360

Direct link to image with resolution: 320x180

Direct link to image with resolution: 120x90

A few frames from the video and URLs to each:

Title and Description

Description and title of the video.
If the fields are empty, then there is no description for the video.
Title:

Description of the video.