មនុស្សក្រោយខ្នង - ពេជ្រ សោភា [Short Film]

ឃ្លាតកាយណាយចិត្ត ជាពាក្យគ្រាន់ជាលេសដោះសាររបស់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះ ពេលខ្លះនៅក្បែរគ្នាស្ទើរតែ ២៤ម៉ោង ក៏នៅតែអស់អារម្មណ៍នឹងគ្នាដែរ វាសំខាន់ត្រង់ថាបើអ្នកបង្កើតស្នេហាហើយអ្នកក៏ត្រូវរកវិធីរក្សាស្នេហានោះអោយបានគង់វង្ស ពោលគឺសរសេរកូដបិទបេះដូងខ្លួនកុំឲ្យះអ្នកទីបី Hack ចូលមកធ្វើឲ្យស្នេហានេះរស់នៅជាមួយការឈឺចាប់...
តើចុងបញ្ចប់ស្នេហានេះនឹងទៅជាយ៉ាងណា?

YouTube Images

All images from the biggest to the smallest
Click the right mouse button and select "Save Image As ..." to download the original image to your computer.

Image URLs:

Direct link to image with resolution: 640x480

Direct link to image with resolution: 480x360

Direct link to image with resolution: 320x180

Direct link to image with resolution: 120x90

A few frames from the video and URLs to each:

Title and Description

Description and title of the video.
If the fields are empty, then there is no description for the video.
Title:

Description of the video.