មានប្រពន្ធល្អមិនចេះថែ - ពេជ្រ ថាណា -Mean Propun LaOr Min Ches Ther - Pech Thana - 【Official MV】

បទ៖ មានប្រពន្ធល្អមិនចេះថែ
ច្រៀង៖ ពេជ្រ ថាណា
ដឹកនាំសម្ដែង៖ វ៉ាត​ លីម៉េង
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ សយ រតនា
សម្រួលបទភ្លេង៖ គង់ ពិសិដ្ឋ
#TownProduction #Pechthana #TownfullMV
ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes

YouTube Images

All images from the biggest to the smallest
Click the right mouse button and select "Save Image As ..." to download the original image to your computer.

Image URLs:

Direct link to image with resolution: 1280x720

Direct link to image with resolution: 640x480

Direct link to image with resolution: 480x360

Direct link to image with resolution: 320x180

Direct link to image with resolution: 120x90

A few frames from the video and URLs to each:

Title and Description

Description and title of the video.
If the fields are empty, then there is no description for the video.
Title:

Description of the video.