ត្រឹមមនុស្សលាក់មុខ (លីវអាន) Original Song

ជាអាថ៌កំបាំងផ្ទាល់ខ្លួនមែន តែពិបាកទ្រាំខ្លាំងបំផុតត្រឹមចង់ឲ្យអ្នកមានក្តីសុខ ទោះធ្វើជាមនុស្សលាក់មុខលាក់អារម្មណ៍ ក៏ទ្រាំបានឲ្យតែបាននៅក្បែរ
--------------------------------------------------------------------
បទ:ត្រឹមមនុស្សលាក់មុខ
ច្រៀងដោយ: សត្យា លីវអាន
និពន្ធបទភ្លេងថ្មី: ផល វឌ្ឍះ
និពន្ធទំនុកច្រៀង: សិទ្ធិការ្យ
ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes

YouTube vaizdai

Visi vaizdai nuo didžiausio iki mažiausio
Paspauskite dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite "Išsaugoti paveikslėlį kaip...", norėdami atsisiųsti originalų vaizdą į savo kompiuterį.

Vaizdo URL:

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 480x360

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 320x180

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 120x90

Kelios vaizdo įrašo ir kiekvieno URL rėmeliai:

Pavadinimas ir aprašymas

Vaizdo aprašas ir pavadinimas.
Jei laukai yra tušti, vaizdo įrašo aprašymas nėra.
Pavadinimas:

Vaizdo aprašymas.