ក្លាយជាយិនសុិនក៏បងមិនឈប់ស្រលាញ់អូន - ចឺម [ OFFICIAL LYRIC VIDEO ]

បងស្តាយវេលា ស្តាយគ្រាមានអូនកៀកកើយ ម្ចាស់ចិត្តអើយបងបំភ្លេចអូនមិនបាន ទោះក្លាយជាយិនសិុនក៏បងមិនឈប់ស្រលាញ់អូនដែរ!!!
បទ : ក្លាយជាយិនសុិនក៏បងមិនឈប់ស្រលាញ់អូន (​ LYRIC VIDEO )
ចូលទស្សនាវីដេអូ Youtube​ :
ដឹកនាំសម្តែង : គីម ផល្លីន
និពន្ធទំនុកច្រៀង​ : ហ៊ាង​ ម៉េងហួរ
បទភ្លេង :​ ផេន បូទី
កាត់តរូបភាព : គីម ផល្លីន
ច្រៀងដោយ ៖ នាយ ចឺម
Full MV ចេញឆាប់ៗនេះហើយ
Callcard : 728802
Metfone : 5570345
Smart : 340250

YouTube ongle de pouce

Toutes les images du plus grand au plus petit
Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez "Enregistrer l'image sous..." pour télécharger l'image d'origine sur votre ordinateur.

URL d'image:

Lien direct vers l'image avec résolution: 1280x720

Lien direct vers l'image avec résolution: 640x480

Lien direct vers l'image avec résolution: 480x360

Lien direct vers l'image avec résolution: 320x180

Lien direct vers l'image avec résolution: 120x90

Quelques images de la vidéo et des URL à chaque:

Titre et description

Description et titre de la vidéo.
Si les champs sont vides, il n'y a pas de description de la vidéo.
Titre:

Description de la vidéo.