หมูป่าแสนรู้ตามพระบิณฑบาต ประทับใจชาวกำแพงเพชร | 21-12-59 | ข่าวเช้าสดใส

หมู่ป่าแสนรู้ จากจังหวัดกำแพงเพชร เดินตามพระสงฆ์บิณฑบาต ที่ออกปริวาส ที่จังหวัดอ่างทอง สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก


ติดตามเราได้ที่
Website :
Facebook :
Twitter :
Instagram :
Youtube Channel :

YouTube ongle de pouce

Toutes les images du plus grand au plus petit
Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez "Enregistrer l'image sous..." pour télécharger l'image d'origine sur votre ordinateur.

URL d'image:

Lien direct vers l'image avec résolution: 1280x720

Lien direct vers l'image avec résolution: 640x480

Lien direct vers l'image avec résolution: 480x360

Lien direct vers l'image avec résolution: 320x180

Lien direct vers l'image avec résolution: 120x90

Quelques images de la vidéo et des URL à chaque:

Titre et description

Description et titre de la vidéo.
Si les champs sont vides, il n'y a pas de description de la vidéo.
Titre:

Description de la vidéo.