คมชัดลึก | ลุ้นชะตา "ทษช." บนการเมืองปัจจุบัน | 6 มี.ค. 62

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
ตอน ลุ้นชะตา "ทษช." บนการเมืองปัจจุบัน

พบกับ อาจารย์เอกชัย ไชยนุวัติ
(อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)
พร้อมสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ
(นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า)


ดำเนินรายการโดย
วรเทพ สุวัฒนพิมพ์


ติดตามคมชัดลึกย้อนหลังได้ที่ หรือ

เสนอแนะ ติ-ชมได้ที่ facebook : รายการคมชัดลึก หรือ ทวิตเตอร์ หรือ E-mail : [email protected]

YouTube ongle de pouce

Toutes les images du plus grand au plus petit
Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez "Enregistrer l'image sous..." pour télécharger l'image d'origine sur votre ordinateur.

URL d'image:

Lien direct vers l'image avec résolution: 1280x720

Lien direct vers l'image avec résolution: 640x480

Lien direct vers l'image avec résolution: 480x360

Lien direct vers l'image avec résolution: 320x180

Lien direct vers l'image avec résolution: 120x90

Quelques images de la vidéo et des URL à chaque:

Titre et description

Description et titre de la vidéo.
Si les champs sont vides, il n'y a pas de description de la vidéo.
Titre:

Description de la vidéo.