មេឃងងឹតហើយ - Mek NgorGnut heuy - គូម៉ា - Kuma - 【Official Full MV 】

បទ៖ មេឃងងឹតហើយ
ច្រៀង៖ គូម៉ា
ដឹកនាំសម្ដែង៖ ផល ពេជ្រសីហា (Phano)
និពន្ធទំនុកច្រៀង និង Melody : ងួន សុបិន្ដ
និពន្ធបទភ្លេង៖ ចាប ចំរើនមករា
ថតដោយ ៖ ភារិន-ចិន
ប្រធានបច្ចេកទេស ៖ អ៊ី មែន
គ្រប់គ្រងទីតាំង ៖ រត្ន័
តុបតែងដេគ័រ ៖ ឌី ចន
តុបតែងមុខ ៖ កុសាមា
ជំនួយការផ្នែកផលិត ៖ វ៉ា សុភី
#TownProduction #Kuma #TownfullMV
ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes

YouTube Bilder

Alle Bilder vom größten bis zum kleinsten
Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Bild speichern unter...", um das Originalbild auf Ihren Computer herunterzuladen.

Bild-URLs:

Direkter Link zum Bild mit Auflösung: 1280x720

Direkter Link zum Bild mit Auflösung: 640x480

Direkter Link zum Bild mit Auflösung: 480x360

Direkter Link zum Bild mit Auflösung: 320x180

Direkter Link zum Bild mit Auflösung: 120x90

Ein paar Frames aus dem Video und URLs zu jedem:

Titel und Beschreibung

Beschreibung und Titel des Videos.
Wenn die Felder leer sind, gibt es keine Beschreibung für das Video.
Titel:

Beschreibung des Videos.