ចាក់ដោតអារម្មណ៍ - អុីវ៉ា [ OFFICIAL LYRIC VIDEO ]

បងប្រាប់គេថាគ្មានសង្សារ ចុះនារីម្នាក់នេះជាអ្នកណា? ចាក់ដោតណាស់ទង្វើបង នៅមុខអូនបងមិននិយាយរក​ ចាក់ដោតអារម្មណ៍ចាក់ដោតដល់បេះដូង អូនមិនយល់មិនយល់ទង្វើរបស់បង។
►​ចូលទស្សនាវីដេអូ​​ Youtube :
បទ : ចាក់ដោតអារម្មណ៍ ( Lyric Video )
ដឹកនាំសម្តែង​ ៖​​​ គីម ផល្លីន
ថតដោយ : គីម ផល្លីន
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ហ៊ាង ម៉េងហួរ
បទភ្លេង: ផេន បូទី
កាត់ត ៖​ គីម ផល្លីន
ច្រៀងដោយ ៖ អីុវ៉ា
Callcard : 728881https://
Metfone : 5570381
Smart : 340309
FULL MV SOON SOON.............

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.