చల్ల గాలికి కోరిక వచ్చింది | వీడియో సాంగ్ | సోగ్గాడి కాపురం | శ్రీకాంత్ | ఊహ | నరేష్ | V9 వీడియోస్

Watch And Enjoy Telugu Super hit Songs of Aame
Challa Gaaliki Korika Vachindi Video Song from Aame Telugu Movie On V9 Videos.


Starring : Ooha, Srikanth, Naresh, Tanikela Barani, Kota Sriniva, Sudha Among Others.

Directed by E. V. V. Satyanarayana
Produced by P.V.V.S.N.Murthy & G. Nirmala Reddy
Music by Vidyasagar✹ Subscribe to Our YouTube:
✹ G+:
✹ FB:
✹ Twitter:

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.