បងខ្លាច - គូម៉ា - Bong Klach - Kuma 【Official Full MV】

បទ៖ បងខ្លាច
ច្រៀង៖ គូម៉ា
ដឹកនាំសម្លែង ៖ រ៉េត
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ សយ រតនា
សម្រួលបទភ្លេង៖ Aek Audio.Solo by Corry
ថតដោយ ៖ ភារិន - ចិន - ដា
#TownProduction #Kuma #Townvideo #Townfullmv ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.