ឧបសគ្គស្នេហ៍ - ស៊ូ ស៊ីរីកា 【Official Short Film Trailer】

បទ៖ ឧបសគ្គស្នេហ៍
ច្រៀងដោយ៖ ស៊ូ ស៊ីរីកា
និពន្ធទំនុកច្រៀង & Melody : Hak Record
និពន្ធទំនុកភ្លេង ៖ ចាប ចំរើនមករា
ដឹកនាំសម្ដែងដោយ ៖ឃុន ចាន់ធារឹទ្ធ( Rith Omega)
កាត់ត៖ រ៉េត វីរៈ (Reak Mini)
ថតដោយ៖ ភារិន-ចិន-ដា
ប្រធានបច្ចេកទេស៖ អ៊ី មែន - អ៊ី ភក្ដី
#TownProduction #Siryka #Townvideo #TownShortfilm
ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.