មនុស្សក្រោយខ្នង - ពេជ្រ សោភា [Short Film]

ឃ្លាតកាយណាយចិត្ត ជាពាក្យគ្រាន់ជាលេសដោះសាររបស់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះ ពេលខ្លះនៅក្បែរគ្នាស្ទើរតែ ២៤ម៉ោង ក៏នៅតែអស់អារម្មណ៍នឹងគ្នាដែរ វាសំខាន់ត្រង់ថាបើអ្នកបង្កើតស្នេហាហើយអ្នកក៏ត្រូវរកវិធីរក្សាស្នេហានោះអោយបានគង់វង្ស ពោលគឺសរសេរកូដបិទបេះដូងខ្លួនកុំឲ្យះអ្នកទីបី Hack ចូលមកធ្វើឲ្យស្នេហានេះរស់នៅជាមួយការឈឺចាប់...
តើចុងបញ្ចប់ស្នេហានេះនឹងទៅជាយ៉ាងណា?

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.