អស់ល្បិចពេលស្នេហ៍អូន - OrsLbechPelSnehOun - ខេម 【Official Audio】

បទ៖ អស់ល្បិចពេលស្នេហ៍អូន
ច្រៀង៖ ខេម
ដឹកនាំសម្លែង ៖ អ៊ិន រិទ្ធីចិត្រ
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ សយ រតនា
សម្រួលបទភ្លេង៖ Tho Meet
ថតដោយ ៖ ភារិន - ចិន - ដា
#TownProduction #Khem #Townvideo #Townfullmv
ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.