ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សសិប្បនិម្មិត - ស៊ីរីកា 【Official Full MV】

បទ៖ ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សសិប្បនិម្មិត
ច្រៀង៖ ស៊ីរីកា
ដឹកនាំសម្លែង ៖ ឃុន ធារិទ្ធិ ( Rith Omega )
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ សយ រតនា
សម្រួលបទភ្លេង៖ ដា ភ្លេង
ថតដោយ ៖ ភារិន - ចិន - ដា
#TownProduction #Siryka #Townvideo #Townfullmv ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.