தோல்வியை தோற்கடித்த மாமனிதன் சாய்க்கிரோவின் வரலாறு | The history of soichiro tamil | history epi 01|

தோல்வியை தோற்கடித்த மாமனிதன் சாய்க்கிரோவின் பிரமிக்க வைக்கும் வினோத #வரலாறு |

This video about history of #soichiro #honda in tamil | history epi 01 | #history news in #Tamil
This video is about history of soichiro honda who is inventor of Honda cars and honda bikes.
History #story in tamil. #documentary

© 2017 Kollywood Talk.
Audio : siva ( )

YouTube圖片

所有圖像從最大到最小
單擊鼠標右鍵並選擇 "保存圖像為..." 將原始圖像下載到您的計算機.

圖片網址:

直接鏈接到圖像與分辨率: 1280x720

直接鏈接到圖像與分辨率: 640x480

直接鏈接到圖像與分辨率: 480x360

直接鏈接到圖像與分辨率: 320x180

直接鏈接到圖像與分辨率: 120x90

從視頻和URL到每個的幾幀:

標題和說明

視頻的說明和標題。
如果字段為空,則視頻沒有描述。
標題:

視頻說明