ខ្សែររឿង3បទ :( ស្រលាញ់អូនមួយពេលស្រលាញ់គេមួយជីវិត ) ( ហេតុអ្វីយកអូនលេងសេីច ) ( នឹកតែមិនអាចជួប )

នេះជាខ្សែរឿងដែលបញ្ចូលគ្នា ៣បទ ព្រមគ្នា
ហើយក៏ជាសាច់រឿង ដែលលោកឆាយវីរៈយុទ្ធ និង កញ្ញា សុខ ពិសី សម្តែង ជាមួយគ្នា សាច់រឿងនេះមើលហើយទប់ទឹកភ្នែកពុំបាន
សូមទស្សនា ទាំងអស់គ្នា ថាតើសាច់រឿង រវាង
លោកឆាយវីរៈយុទ្ធ និង កញ្ញា សុខ ពិសី ចុងក្រោយទៅជាយ៉ាងណា?
បទ៖ ( ស្រលាញ់អូនមួយពេលស្រលាញ់គេមួយជីវិត ) ( ហេតុអ្វីយកអូនលេងសេីច ) ( នឹកតែមិនអាចជួប ) ខ្សែររឿងខ្លី [ Official Music Video ]
ដឹកនាំសម្តែង : Mr Seng
ថតដោយ : Lim PhengChiv
និពន្ធទំនុកច្រៀង : ហ៊ាង ម៉េងហួរ - សិុន ធារី - កែវ បូផា
និពន្ធបទភ្លេង : ផេន បូទី - Tonosaki
កាត់តរូបភាព : Lim PhengChiv
ច្រៀងដោយ : ឆាយ វីរៈយុទ្ធ និង សុខ ពិសី

YouTube圖片

所有圖像從最大到最小
單擊鼠標右鍵並選擇 "保存圖像為..." 將原始圖像下載到您的計算機.

圖片網址:

直接鏈接到圖像與分辨率: 1280x720

直接鏈接到圖像與分辨率: 640x480

直接鏈接到圖像與分辨率: 480x360

直接鏈接到圖像與分辨率: 320x180

直接鏈接到圖像與分辨率: 120x90

從視頻和URL到每個的幾幀:

標題和說明

視頻的說明和標題。
如果字段為空,則視頻沒有描述。
標題:

視頻說明