បទថ្មី,ចិញ្ចៀនផ្កាស្មៅ, ដួង វីរៈសិទ្ធ និង ឈិន ម៉ានិច្ច , Doung Virakseth Ft Chhin Manich

សូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចលើរូបកណ្តឹង ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេ

ច្រៀងដោយ​​​​​​​​​​​​​​៖
ដួង វីរៈសិទ្ធ និង ឈិន ម៉ានិច្ច

០១ ចិញ្ចៀនផ្កាស្មៅ - វីរៈសិទ្ធ
០២ ចិញ្ចៀនផ្កាស្មៅ - ម៉ានិច្ច
០៣ សង្ឃឹមថាអូនជួបមនុស្សល្អ - វីរៈសិទ្ធ
០៤ ខ្ញុំមានអ្នកណា - ម៉ានិច្ច
០៥ ប្រយោគស្នេហ៍ - វីរៈសិទ្ធ
០៦ សុំចាញ់ - ម៉ានិច្ច
០៧ ទឹកភ្នែកព្រាននារី - វីរៈសិទ្ធ
០៨ មិនចេះធុញ - ម៉ានិច្ច
០៩ បងក្រមិនសមគិតអនាគតអូន - វីរៈសិទ្ធ
១០ ស្រលាញ់គេហើយមែនទេ - ម៉ានិច្ច

Youtube

#ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes

YouTube圖片

所有圖像從最大到最小
單擊鼠標右鍵並選擇 "保存圖像為..." 將原始圖像下載到您的計算機.

圖片網址:

直接鏈接到圖像與分辨率: 1280x720

直接鏈接到圖像與分辨率: 640x480

直接鏈接到圖像與分辨率: 480x360

直接鏈接到圖像與分辨率: 320x180

直接鏈接到圖像與分辨率: 120x90

從視頻和URL到每個的幾幀:

標題和說明

視頻的說明和標題。
如果字段為空,則視頻沒有描述。
標題:

視頻說明