9 زن ثروتمند ایرانی

9 زن ثروتمند ایرانی
شاید برای شما جالب باشید که یک زن ایرانی باعث شده تا ترس شرکتهای بزرگی مانند برادران وارنر از اینترنت بریزد و یا اینکه اولین فضا نورد ایرانی انوشه انصاری چقدر ثروت دارد.ما در این برنامه شما را با 9 زن ثروتمند ایرانی که خودساخته هستند آشنا میکنیم.
پس با ما همراه باشید با 9 زن ثروتمند ایرانی

YouTube圖片

所有圖像從最大到最小
單擊鼠標右鍵並選擇 "保存圖像為..." 將原始圖像下載到您的計算機.

圖片網址:

直接鏈接到圖像與分辨率: 1280x720

直接鏈接到圖像與分辨率: 640x480

直接鏈接到圖像與分辨率: 480x360

直接鏈接到圖像與分辨率: 320x180

直接鏈接到圖像與分辨率: 120x90

從視頻和URL到每個的幾幀:

標題和說明

視頻的說明和標題。
如果字段為空,則視頻沒有描述。
標題:

視頻說明